Info
Program
Udstillere
2014

Book Arts Center

Links
Find vej
Workshops/Foredrag
Blog

 

Info
Program
Exhibitors 2014

Book Arts Center
Links
Find us

Workshops/Talks

Blog

 

 

3 NORDISKE BOOK ARTS UDSTILLINGER

Doverodde Købmandsgård

6.maj-22.juni 2014

 

Fernisering 6.maj kl.19 v/Hanne Matthiesen, CON-TEXT

 

hem : HJEM : koti : heim : heima : angerlarsimaffik

– af den nordiske kunstnergruppe CON-TEXT (6.maj-13.juni)

 

Norske Bøker

– sammensat af B-Open Bokkunstgruppe, Bergen (6.maj-22.juni)

 

LK243 UnderSail

    – af Imi Maufe, Norge/UK (6.maj-22.juni)

 

+ bonus udstilling i Læse Hjørnet:

Ulvetider/Wolf at the door

    – af Deense Dames Kollektief, Holland (6.maj-22.juni)

 

Årets artist-in-residence er britiske billedkunstner og bibliotekar Linda Newington fra Winchester. Hun vil opholde sig i Doverodde fra 17. april til 10.maj.

 

Hendes interesse områder er natur, naturhistorie og geologi, og hun arbejder til dagligt ved University of Southampton – Winchester School of Art som leder af biblioteks og arkiv samling for kunst og design og har bla. ansvaret for strikke reference biblioteket og deres artists book samling.

 

26. april kl. 10-12:30

Afholder Linda Newington akvarel workshop med henblik på farve og landskab. (Afholdes på engelsk) Find flere oplysninger under Workshops.

Tilmelding pr. tlf. 9795 9266 eller pr. mail: natur@limfjordscenter.dk

 

29.april kl. 19-20:30

Holder Linda Newington foredrag om sit virke som kurator og kunstner. (Afholdes på engelsk)

Tilmelding kan sker via tlf. 9795 9266 eller pr. mail: natur@limfjordscenter.dk

 

Vi beklager at må meddele at Doverodde Internationale Book Arts Festival V & Symposium – 2014 er aflyst pga. afslag på vore ansøgninger om støtte.

På nuværende tidspunkt er vi ikke i stand til at sige, hvornår vi muligvis vil forsøge at afholde en Festival igen, da vi er afhængige af ekstern finansiering. 

Vi har dog stadig til hensigt at udstille Artists’ Books på Doverodde Købmandsgård og vores artist-in-residence program fortsætter som sagt også.

 

Doverodde Book Arts Festival IV & Symposium – 2012

Læs om Festivalen og tidligere arrangementer på vores BLOG

og tjek under NEWS for de seneste opdateringer.

Billeder fra 2012 arrangementet kan ses på Flickr, samt billeder fra vores særudstillinger med Anne Bossenbroek Bouchard, Nancy Campbell og Arne Holstborg.

 

Vores første "writer-in-residence" engelske bog kunstner og poet Nancy Campbell udgav bogen: "Doverodde" med billeder og poesi fra hendes ophold. Hun opholdet sig her i en måned ledende op til Festivalen i foråret 2012.

Bogen kan købes i Doverodde Købbmandsgårds butik eller online via blurb.com

 

Katalogerne for 2009-2012 kan også købes på Doverodde Købmandsgård eller ved henvendelse via mail til natur@limfjordcenter.dk (Betaling kan kun ske ved bankoverførsel ved forsendelser.)

Katalogerne for 2011 & 2012 kan også ses online her.

 

 

3 NORDIC BOOK ARTS EXHIBITIONS

Doverodde Købmandsgård

May 6th – June 22nd 2014

 

Private View May 6th at 7pm with opening speech by Hanne Matthiesen, CON-TEXT

 

hem : HJEM : koti : heim : heima : angerlarsimaffik / Home

– by the Nordic artists group CON-TEXT (May 6th –June 13th)

 

Norske Bøker / Norwegian Books

– organised by B-Open Bokkunstgruppe, Bergen (May 6th-June 22nd)

 

LK243 UnderSail

– by Imi Maufe, Norway/UK (May 6th-June 22nd)

 

+ bonus exhibition in the Reading Corner:

Ulvetider/Wolf at the door

– by Deense Dames Kollektief, the Netherlands (May 6th-June 22nd)

 

This year’s artist-in-residence is British artist and librarian Linda Newington from Winchester. She will be staying in Doverodde from April 17th to May 10th.

 

Linda’s particular areas of interest are nature, natural history and geology. She works at the University of Southampton – Winchester School of Art and Design as Head of Library and Archive Collections for Art and Design, and is responsible for the Knitting Reference Library and the Artists Books Collection amongst others.

 

April 26th 10:00-12:30

Linda Newington will run a watercolour workshop based on colour and landscape. (In English) Further details under Workshops.

To book call: 9795 9266 or mail: natur@limfjordscenter.dk

 

April 29th 19:00-20:30

Linda Newington will give a lecture on her practice as a curator and artist. (In English)

Booking can be done at: 9795 9266 or mail: natur@limfjordscenter.dk

 

We are sorry to have to inform you all that the Doverodde International Book Arts Festival V & Symposium – 2014 has been cancelled due to unsuccessful funding applications.

At this point we are unable to say when we may host another Festival given that funding does play a key role.

We will however continue to exhibit Artists’ Books at Doverodde Købmandsgård and our artist-in-residence programme will also continue as mentioned above.

 

Doverodde Book Arts Festival IV & Symposium – 2012

Read about the Festival and previous events on our BLOG and check NEWS for the latest updates.

Pictures from the 2012 event can be found on Flickr. Also images from our special exhibitions with Anne Bossenbroek Bouchard, Nancy Campbell and Arne Holstborg.

 

Our first writer-in-residence British book artist and poet Nancy Campbell published the book: 'Doverodde' with images and prose from her stay at Doverodde Købmandsgård. She was here for the month leading up to the 2012 Festival.

The book can be purchased in the shop at Doverodde Købmandsgård or online via blurb.com

 

The 2009-2012 catalogues can also be purchased at Doverodde Købmandsgård or by sending a mail to natur@limfjordscenter.dk (We only do bank transfer payments). The 2011 and 2012 catalogues can also be viewed online here.

 

Opdateret/updated 18-04-2014 M-S D A

 

DOVERODDE BOOK ARTS CENTER & FESTIVAL, FJORDSTRAEDE 1, DOVERODDE, DK-7760 HURUP THY, DENMARK. Tel: +45 97 95 92 66
natur@limfjordscenter.dk

 

       

Doverodde Book Arts Festival 2009-2014